använda en röjsåg

Är en röjsåg en trädgårdsmaskin?